‘All you need is love’ Is dat écht nog genoeg?

 

Een klein berichtje in de krant: positief nieuws wordt gemist. Nederlanders willen meer aandacht in en van de media over positieve gebeurtenissen.

Een enquête onder 845 mensen door marktonderzoekbureau Millward Brown wijst uit dat de helft van de ondervraagden de sfeer in het land als zeer negatief omschrijft. Bijna allen vinden dat iedereen kan bijdragen aan een positieve sfeer en negen van de tien zijn daar ook zelf toe bereid. Als dat geen positief nieuws is.

Inmiddels bevat zo’n tweederde van het nieuws letterlijk angstaanjagende elementen: Het is geen kwestie meer óf er een aanslag in Nederland zal worden gepleegd, maar slechts wannéér. De kangerdlugssuaq gletsjer op Oost-Groenland smelt drie keer zo snel als tien jaar geleden en de zeespiegel is de afgelopen tien jaar al twee en halve centimeter gestegen. De vogelgriep grijpt om zich heen en is Europa inmiddels genaderd. Deskundigen spreken van een toekomstige wereldwijde pandemie die de maatschappij volledig zal ontwrichten. De vernietiging van het tropisch regenwoud in het Amazonegebied, de longen van onze aarde, gaat in een record tempo. Jaarlijks verdwijnt er  26,130 square km. bos, dat zijn ongeveer zes voetbalvelden per minuut.

Diabetes is binnen afzienbare tijd volksziekte nummer 1, voorspellen doktoren. Reeds 750.000 Nederlanders  zijn diabeet. Jaarlijks komen daar 65.000 patiënten bij. Als jonge mensen, die nu steeds vaker diabetes type 2 krijgen, hun ongezonde levensstijl niet veranderen zal een groot aantal ouders hun kinderen gaan overleven.

Iran pakt zijn nucleaire activiteiten op waardoor het broze machtsevenwicht in het Midden -Oosten wordt verstoort. ‘Vluchten kan Niet Meer’, de hit van Jenny Arean en Frans Halsema uit de jaren ’60 was nog nooit zo actueel als nu.

We denken dat de wereld maakbaar is. Dat we het leven in de hand hebben. Televisieprogramma’s als Make me Beautiful, Make me Over,  Het Spijt Me, All You Need Is Love wekken die schijn. Wat niet mooi is kunnen we mooi maken. Helaas zijn de problemen die ons nu teisteren ietsje groter dan het rechtzetten van wat scheve tanden.

Mijn tachtigjarige buurvrouw  is nog nooit zo bang geweest als nu. ‘Ik heb de Tweede wereldoorlog meegemaakt, maar wat er nu gebeurt vind ik veel enger. Toen was er een duidelijke vijand en hadden we ons eigen land te verdedigen. Nu weten we niet wie, waar en waarom het gevaar is.’

Marcel Messing, filosoof en antropoloog, maakt zich ernstig zorgen. In een essay schrijft hij:

‘Boven het gekraak der instortende decors maken we elkaar wijs dat de economie weer aantrekt, de groei weer zichtbaar wordt, dat we nog witter kunnen wassen… Ondertussen razen overal orkanen rond, zinken tankers met miljoenen liters olie, sterven de soorten, neemt de verwoestijning, ‘vermoddering’ en vermesting toe, verdwijnen de tropische regenwouden, is het gat in de ozon weer wat groter, sterven dagelijks 100.000 kinderen van honger terwijl de dikbuikcultuur van het westen, gepaard gaande met stress, hartinfarcten, depressies, maagzweren, kanker en hyperventilatie zijn totale failliet manifesteert. Eenzaamheid, ellende en honger voor honderden miljoenen. Vrucht van niet meer in relatie tot elkaar staan. We huilen soms makkelijker bij het zien van filmbeelden dan om het lijden in de volle werkelijkheid. Misschien is het tijd voor een werkelijk spiritueel verzet. Alleen het inzicht dat we liefde en licht zijn, dat totaal bewustzijn alles doordringt, dat de gekwetstheid van onze persoonlijkheid tot emotionele, psychologische, fysische en geologische rampen kan leiden, kan de geteisterde mens en wereld helen. De aarde zet reeds in ijlsnel tempo haar genezende werking in, die we ervaren als overstromingen, orkanen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen. Kunnen we haar bijhouden in de komende jaren? Wij zijn licht in licht. Eeuwige, onvergankelijke liefde. Ook al schijnt de zon over goede en boosaardige mensen, laten we aandachtig zijn: er wordt gespeeld met onze gevoelens en emoties… De hoogste tijd om wakker te worden!’

Oké, actie dus. Maar wat moeten we doen, waar moeten we heen?

Ineens was er, tussen de aanslagen in Londen door, dat ene zinnetje van een hooggeplaatste Britse regeringsfunctionaris:

‘Spread love and kindness and start in your own backyard.’

Verspreid liefde en aardigheid en begin in je eigen achtertuin.

Werkt dat écht? Is All You Need dan toch dé oplossing?

De Chinese filosoof  Lao Tse zei het al zo’n 400 jaar voor Christus: we kunnen de totale som van aardigheid in de wereld verveelvoudigen.

‘Aardigheid is iets dat de doven kunnen horen en de blinden kunnen zien,’

zei schrijver Mark Twain eind 1800.

Winston Churchill sprak de moeilijk te vertalen woorden:

‘We make a living by what we get, we make a life by what we give.’

(we maken een bestaan door wat we krijgen, we maken een leven door wat we geven).

Wijsheden van alle tijden dus. Grote denkers en grote leiders komen niet met ingewikkelde strategieën maar komen uiteindelijk met het simpele antwoord: love your neighbor like you love your brother.

Is het kleine steentje in de vijver dat rimpels die alles beroeren, over het hele wateroppervlak trekt dan toch die waarheid als een koe? Maakt één aardig gebaar verschil in de wereld?

JA!! We hebben geen keus dan te roepen: Ja!

Deze week is het Random Acts of Kindness Week.

Het overkwam mij een paar jaar geleden bij het tolhuisje van de Golden Gate brug in San Francisco. Ik wilde een dollarbiljet overhandigen, maar de lokettiste zei: ‘No need, dear. The lady ahead paid for you. As a random act of kindness.’ Zomaar een daad van aardigheid. De Random Acts of Kindness (RAK) Foundation zit hierachter. Deze stichting heeft als missie het inspireren van mensen om áárdig te zijn en het door te geven aan anderen. De website is een bron van inspiratie voor ieder die zich wil committeren aan het verspreiden van ‘zinloze daden van schoonheid en aardigheid’.

Dit is de kern van de Random Acts of Kindness. Zomaar de tol voor iemand betalen, een parkeermeter bijvullen voor een onbekende, een stoep schoonvegen, een schoolklas die plantsoenen reinigt, je warme handschoenen weggeven aan een zwerver, de lijst met kleine en grote ‘zinloze en lukrake’daden van aardigheid is eindeloos. Op een Amerikaanse universiteit is recentelijk een vak geïntroduceerd dat zich laat vertalen als engagement voor burger en gemeenschap. Er moet veldwerk in de samenleving verricht worden om de benodigde studiepunten te halen.

Kunnen we dit in Nederland ook?

JA!! Ook wij verlangen bijna wanhopig naar een beetje áárdigheid. We zijn zo geïndoctrineerd door alle berichten over geweld en ander ontij dat we blijken van aardigheid soms zelfs met argwaan bekijken.

Het is in- en intriest dat in een ontwikkelde beschaving als de onze een dergelijke aardigheidcampagne als die van de RAK stichting  of de Kort Lontje Sire campagne nodig is om ons er aan te herinneren hoe het voelt om onbaatzuchtig iets voor iemand over te hebben en gewoon iets aardigs te doen. Maar áls dit er voor nodig is om de angst en de wanhoop te laten verdwijnen, het wantrouwen jegens onze medemens te verjagen, laten we het dan met een open hart omarmen. Laten we ons cynisme vergeten en het gevoel van hopeloosheid overboord zetten. Ja, we hebben allemaal teveel de lelijkheid van deze wereld gezien en gelezen om nog in All You Need Is Love te kunnen geloven, maar wat hebben we eigenlijk voor keus? Het alternatief is niets doen. Gelaten de omstandigheden ons leven en ons geluk laten bepalen. Of, nog erger, de lelijkheid met nog meer lelijkheid vergelden.

We kunnen ons, voor de kleintjes én de oudjes om ons heen niet permitteren om iets anders te roepen dan: JA!! Laten we zomaar daden van aardigheid verspreiden. Nelson Mandela, Oprah, de Dalai Lama, Bono, Einstein, de invloedrijken der aarde roepen het. ‘Aardige woorden zijn kort om uit te spreken, maar hun echo reikt oneindig,’ zei Moeder Teresa ooit. Oké, we komen de sceptici tegen die ons domme naïevelingen noemen. De intelligentsia die hun hoofd schudt en meewarig zucht dat het zó simpel niet ligt.  Maar is simpele aandacht en onbaatzuchtige interesse voor elkaar niet dé manier om een belangrijke systematische verandering teweeg te brengen? Pesten op school, onbeleefd rijgedrag, huiselijk geweld en alle gevallen van disrespect voor de ander demoraliseren onze gemeenschap, terwijl vriendelijkheid, hoffelijkheid en áárdigheid kracht en een veilig, hecht gemeenschapsgevoel geven. Aardigheid is een van onze belangrijkste gereedschappen om contact met elkaar te maken en het emotionele klimaat om ons heen te verbeteren.

Een Happy End?

Of zinloze aardigheid en liefde genoeg is blijft de vraag.

Natuurlijk, we moeten ons verdiepen in de redenen van de haat, de uitbuiting en de hebzucht. In de oorzaken van de verkrachting van onze mooie aarde. Onbekend maakt immers onbemind. Zijn de terroristen moderne hooligans, anarchisten of handelen zij uit religieuze en ideologische achtergronden? Waarom vernietigen de houthakkers in de Amazone de bossen? De rijkdom moet eerlijker verdeeld worden over de wereld. We moeten ons wapenen, maar het liefst met ontwapenende liefde.

De tijd loopt door en met alle keuzes die we hebben, hebben we er eigenlijk maar één: werken aan een betere wereld.

Kom op, laten we het lied nog één keer zingen ‘All we need is love and understanding’ en het daarna in praktijk gaan brengen.

Positieve anarchie: doe eens gek: wees áárdig! Een zoete ontwrichting van een zure samenleving. De rommel op straat opruimen, je oude plantjes in een perkje graven, tijdschriften bij de bushalte, de dokterswachtruimte of het bejaardenhuis leggen, groet iemand, maak een praatje. Laat het jongetje aan de kant meespelen met voetbal, geef de toerist je ov kaart. En media: rapporteer erover want aardigheid is tegenwoordig nieuws!

Geef het door aan je kinderen, je buurkinderen, je neefjes en nichtjes. Waardoor we uiteindelijk kunnen concluderen: Love and understanding voor elkaar, de aarde en onszelf was inderdaad genoeg. Het was precíés wat ontbrak en nodig was.

Geen angst maar positieve actie!

  • Haal je EHBO diploma
  • Geef je op als vrijwilliger bij het Rode Kruis, het Leger des Heils, Greenpeace, Vluchtelingenwerk, Stichting Zinloos geweld, etc.
  • Sluit je aan bij een politieke partij
  • Attendeer scholen op de mogelijkheid om gratis lespakketten bij de RAK-organisatie te bestellen
  • Word Raktivist en bevorder het verspreiden van ‘zinloze’ aardigheid

Voor meer inspiratie:

www.actsofkindness.org

www.wijkadvies.nl

www.greenpeace.org

www.geweldloosactief.nl

www.rodekruis.nl

www.legerdesheils.nl

www.vluchtelingenwerk.nl

www.moed.nl